Urząd Miejski w Wałbrzychu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
 INFORMACJE OGÓLNE
Godziny Urzędowania
Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
Struktura wewnętrzna
Spis telefonów
Oferta Inwestycyjna
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Podstawowe dane o Wałbrzychu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia 2004 rok
Urząd Miejski 2005r
    Korekty 2005r
Rada Miejska 2005r
Edukacja 2005r
Instytucje 2005r
Oświadczenia 2006 r.
Oświadczenia 2007 r.
Oświadczenia 2008 r.
 PRAWO LOKALNE
Statut Miasta Wałbrzycha
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Regulamin Organizacyjny UM
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Sprawozdania z realizacji Uchwał RM
Dyspozycje Prezydenta Miasta
Budżet
Podatki i opłaty lokalne oraz inne dochody Gminy
Programy i Strategie
Majatek Publiczny
Kontrole Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
SIOS - System Informacji o Środowisku
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 PRZEJRZYSTA POLSKA
Przejrzysta Polska
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Globalny rejestr zmian
 Mapa strony
 Statystyki
A A A


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE > Urząd Miejski 2005r

Spis dokumentów:
1. Korekty 2005r

URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU

Oświadczenia złożone w 2005 roku

PIOTR KRUCZKOWSKI Prezydent Miasta Wałbrzycha

ROMAN LUDWICZUK Z-ca Prezydenta Miasta Wałbrzycha

MAREK MAŁECKI  Z-ca Prezydenta Miasta Wałbrzycha

MIROSŁAW BARTOLIK Z-ca Prezydenta Miasta Wałbrzycha

HALINA PANKANIN Z-ca Prezydenta Miasta Wałbrzycha

ROBERT HADAŚ Skarbnik Gminy

KRZYSZTOF PRĘDKI Sekretarz Miasta Wałbrzycha

JERZY KARSKI Komendant Straży Miejskiej

AGNIESZKA SOBKOWSKA Naczelnik WBiF- Główny Księgowy Urzędu

ALINA PIĄTKOWSKA Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

MAREK MAŁECKI Naczelnik Wydziału Gospodarki Miasta

ROMUALD OWCZAREK Kierownik Biura Reagowania Kryzysowego

JADWIGA KORCZYŃSKA Komornik Gminy Wałbrzych

HENRYK ŚLUSARZ Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

KRZYSTOF FILA Kierownik Biura ds. Rejestracji Działalności Gospodarczej i Koncesji

SYLWIA PIELA Z-ca Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów

TERESA BUŁA - WOJTANOWSKA Z-ca Naczelnika WSOiA

JAN JĘDRASIK Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

KAZIMIERZ NOWAK Z-ca Komendanta Straży Miejskiej

JADWIGA NOWAK Z-ca Naczelnika WEiSS - Dział Spraw Społecznych

EWA DYCHUS Z-ca Naczelnika WEiSS - Dział Świadczeń Rodzinnych

STANISŁAW REJMAN Z-ca Naczelnika WGM - Dział Gospodarki Przestrzennej i Środowiska

RENATA ŁĘGOWSKA Główny Specjalista WEiSS - Dział Świadczeń Rodzinnych

JOANNA PAWŁOWSKA - RYBAK Główny Specjalista - Wydział Budżetu i Finansów

ZENON AUGUSTYNIAK  Główny Specjalista WSOiA

MARCIN ŁAZUTA p.o. Głównego Specjalisty WBiF

MARZENA MAREK p.o. Głównego Specjality WBiF

ROMUALDA SIEŃKO Inspektor Biuro ds. Rejestracji Działalności Gospodarczej i Koncesji

EDYTA ANDREJCZUK Inspektor Biuro ds. Rejestracji Działalności Gospodarczej i Koncesji

ANNA ADAMIK Podinspektor WBiF

DOROTA RYBACKA Specjalista - WGM - Dział Działalności Gospodarczej i Koncesji

KATARZYNA ADAMSKA Specjalista - WGM - Dział Działalności Gospodarczej i Koncesji

MARIOLA MALAWSKA Specjalista - WGM - Dział Działalności Gospodarczej i Koncesji 

TERESA MAZUR Głowny Specjalista - WGM - Dział Gospodarki Przestrzennej i Środowiska

Ilość odwiedzin: 21300
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2004-06-29 15:02:44
Data udostępnienia informacji: 2004-06-29 15:02:44
Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-04 07:54:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...