Urząd Miejski w Wałbrzychu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
 INFORMACJE OGÓLNE
Godziny Urzędowania
Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
Struktura wewnętrzna
Spis telefonów
Oferta Inwestycyjna
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Podstawowe dane o Wałbrzychu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia 2004 rok
Urząd Miejski 2005r
Rada Miejska 2005r
Edukacja 2005r
Instytucje 2005r
Oświadczenia 2006 r.
Oświadczenia 2007 r.
Oświadczenia 2008 r.
 PRAWO LOKALNE
Statut Miasta Wałbrzycha
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Regulamin Organizacyjny UM
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Sprawozdania z realizacji Uchwał RM
Dyspozycje Prezydenta Miasta
Budżet
Podatki i opłaty lokalne oraz inne dochody Gminy
Programy i Strategie
Majatek Publiczny
Kontrole Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
SIOS - System Informacji o Środowisku
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 PRZEJRZYSTA POLSKA
Przejrzysta Polska
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

Data Nazwa stanowiska Aktalne do Wyniki od
2008-03-25 10:38:14 Nabór 2 kandydatów na stanowisko Inspektora w Biurze Strategii i Analiz Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 2008-04-04 2008-05-07
2007-11-05 08:07:43 Nabór kandydata na stanowisko Podinspektora ds. Oferty Inwestycyjnej i Obsługi Inwestora w Biurze Obsługi Inwestorów i Przedsiębiorczości Wydziału Rozwoju Miasta 2007-11-19 2008-01-21
2008-04-29 11:03:21 Nabór kandydata na stanowisko inspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 2008-05-12 2008-06-20
2008-07-30 13:43:33 Nabór kandydata na stanowisko konserwatora w Dziale Zamówień Publicznych i Obsługi Urzędu 2008-08-08 0000-00-00
2008-03-10 08:36:46 Nabór kandydata na stanowisko Młodszego Referenta w Zespole ds. Eksploatacjiw Dziale Gospodarki Lokalowej Wydziału Infrastruktury Miasta 2008-03-25 2008-04-21
2008-04-09 14:53:08 Nabór kandydata na stanowisko młodszego referenta w Zespole Lokalowym w Dziale Gospodarki Lokalowej Wydziału Infrastruktury Miasta 2008-04-23 2008-06-20
2007-07-04 15:19:10 Nabór kandydata na stanowisko podinspektora Zespole Planowania Przestrzennego w Dziale Gospodarki Przestrzennej i Środowiska Wydziału Gospodarki Miasta. 2007-07-31 2007-09-21
2007-07-11 10:28:49 Nabór kandydata na stanowisko Podinspektora ds. Oferty Inwestycyjnej i Obsługi Inwestora 2007-07-25 0000-00-00
2007-08-14 15:30:46 Nabór kandydata na stanowisko Podinspektora ds. Oferty Inwestycyjnej i Obsługi Inwestora w Biurze Obsługi Inwestorów i Przedsiębiorczości Wydziału Rozwoju Miasta. 2007-09-10 2007-10-31
2007-08-20 10:43:08 Nabór kandydata na stanowisko podinspektora w zespole do spraw kultury, sportu i turystyki w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych 2007-09-03 2007-10-17
2008-01-23 11:28:49 Nabór kandydata na stanowisko Podinspektora w Zespole Lokalowym w Dziale Gospodarki Lokalowej Wydziału Infrastruktury Miasta 2008-02-07 2008-03-18
2007-05-18 12:09:13 Nabór kandydata na stanowisko Podinspektora w Zespole Ochrony i Kształtowania Środowiska w Dziale Gospodarki Przestrzennej i Środowiska Wydziału Gospodarki Miasta. 2007-06-01 0000-00-00
2008-05-29 10:01:40 Nabór kandydata na stanowisko Podinspektora w Zespole Przygotowania Inwestycji w Dziale Inwestycji Miejskich Wydziału Rozwoju Miasta. 2008-06-12 0000-00-00
2007-07-23 15:15:56 Nabór kandydata na stanowisko Podinspektora w Zespole Przygotowania Inwestycji w Dziale Inwestycji Miejskich Wydziału Rozwoju Miasta. 2007-08-06 0000-00-00
2008-01-08 15:35:10 Nabór kandydata na stanowisko Podinspektora w Zespole Przygotowania Inwestycji w Dziale Inwestycji Miejskich Wydziału Rozwoju Miasta. 2008-01-22 2008-02-22
2007-07-23 15:29:47 Nabór kandydata na stanowisko Podinspektora w Zespole Realizacji Inwestycji w Dziale Inwestycji Miejskich Wydziału Rozwoju Miasta. 2007-08-06 0000-00-00
2008-03-18 14:18:13 Nabór kandydata na stanowisko Podinspektora w Zespole Realizacji Inwestycji w Dziale Inwestycji Miejskich Wydziału Rozwoju Miasta. 2008-04-01 2008-04-04
2008-04-23 08:16:59 Nabór kandydata na stanowisko Zastępcy naczelnika w Dziale Inwestycji Miejskich Wydziału Rozwoju Miasta 2008-05-08 2008-05-20
2008-05-19 12:30:30 Nabór kandydata na stanowisko Zastępcy naczelnika w Dziale Inwestycji Miejskich Wydziału Rozwoju Miasta 2008-06-04 2008-06-05
2008-04-29 10:49:49 Nabór kandydatów na 2 stanowiska referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 2008-05-12 2008-07-09
2007-04-27 14:58:14 Nabór kandydatów na stanowisko ds. gospodarki komunalnej 2007-05-15 2007-07-05
2007-08-22 10:16:26 Nabór kandydatów na stanowisko ds. utrzymania infrastruktury 2007-09-05 2007-10-18
2008-01-18 07:47:15 Nabór kandydatów na stanowisko ds. utrzymania infrastruktury 2008-02-01 2008-02-25
2007-04-23 14:05:31 Nabór kandydatów na stanowisko ds. utrzymania infrastruktury 2007-05-15 2007-07-05
2007-07-19 14:10:59 Nabór kandydatów na stanowisko ds. utrzymania infrastruktury w Dziale Gospodarki Komunalnej Wydziału Gospodarki Miasta 2007-08-02 0000-00-00
2007-08-13 10:00:39 Nabór kandydatów na stanowisko inspektora w Dziale Edukacji i Wychowania Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 2007-08-27 2007-09-25
2008-04-09 14:56:37 Nabór kandydatów na stanowisko Inspektora w Dziale Edukacji i Wychowania Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 2008-04-23 2008-06-03
2008-01-08 15:18:59 Nabór kandydatów na stanowisko inspektora w Zespole Realizacji Inwestycji w Dziale Inwestycji Miejskich Wydziału Rozwoju Miasta. 2008-01-22 2008-02-22
2008-05-29 08:10:21 Nabór kandydatów na stanowisko inspektora w Zespole Realizacji Inwestycjiw Dziale Inwestycji Miejskich Wydziału Rozwoju Miasta. 2008-06-12 2008-06-17
2008-01-03 14:37:37 Nabór kandydatów na stanowisko Kierowcy samochodu służbowego w Dziale Zamówień Publicznych i Obsługi Urzędu Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 2008-01-11 0000-00-00
2007-12-03 09:05:36 Nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Biura Ochrony i Reagowania Kryzysowego w Biurze Ochrony i Reagowania Kryzysowego 2007-12-17 2008-02-13
2007-12-03 11:17:00 Nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Biura Promocji Miasta 2007-12-17 2008-02-11
2007-12-03 10:17:48 Nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Biura Spraw Pracowniczych 2007-12-17 2008-02-04
2007-07-10 15:22:08 Nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Biura Strategii i Analiz 2007-07-26 0000-00-00
2007-12-03 11:26:10 Nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Biura Strategii i Analiz 2007-12-17 0000-00-00
2007-10-29 09:38:25 Nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 2007-11-16 2008-01-04
2007-05-21 09:50:23 Nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora w Biurze ds. Pracowniczych Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji 2007-06-04 2007-06-29
2007-07-11 15:15:02 Nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora w Biurze Funduszy Europejskich i Zarządzania Projektami 2007-07-25 2007-09-18
2008-01-18 07:56:40 Nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora w Biurze Funduszy Europejskich i Zarządzania Projektami 2008-02-01 2008-03-03
2007-07-13 15:24:00 Nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora w Biurze Spraw Pracowniczych Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji 2007-07-27 2007-08-28
2007-07-18 07:50:23 Nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora w Biurze Strategii i Analiz 2007-08-02 2007-09-03
2007-07-18 09:47:40 Nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora w Biurze Strategii i Analiz 2007-08-02 2007-09-03
2008-06-05 15:16:23 Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Dziale Edukacji i Wychowania Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych 2008-06-19 0000-00-00
2007-06-28 13:45:12 Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Dziale Finansowym Wydziału Budżetu i Finansów 2007-07-12 2007-08-03
2007-09-13 12:23:33 Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Dziale Obrotu Mieniem Komunalnym w Wydziale Infrastruktury Miasta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 2007-09-28 2007-10-31
2007-07-12 15:22:30 nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Dziale Obrotu Mieniem Komunalnym Wydziału Infrastruktury Miasta 2007-07-27 2007-08-08
2007-07-13 08:07:12 Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Dziale Obrotu Mieniem Komunalnym Wydziału Infrastruktury Miasta 2007-07-27 2007-08-08
2007-11-20 16:04:02 Nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora w Dziale Obrotu Mieniem Komunalnym Wydziału Infrastruktury Miasta 2007-12-04 2008-03-03
2008-05-05 10:02:58 Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Dziale Obrotu Mieniem Komunalnym Wydziału Infrastruktury Miasta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 2008-05-19 0000-00-00
2008-02-29 13:45:35 Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Zespole ds. Dochodów z Majątku Gminy w Dziale Dochodów Gminy Wydziału Budżetu i Finansów 2008-03-14 2008-05-05
2007-05-28 15:23:09 Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Zespole ds. Kultury, Sportu i Turystyki w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 2007-06-12 2007-07-05
2008-02-07 09:33:40 Nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora w Zespole ds. Kultury, Sportu i Turystyki w Dziale Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych 2008-02-20 2008-03-19
2007-08-03 11:09:03 Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Zespole ds. Obrotu Mieniem komunalnym w Dziale Obrotu Mieniem Komunalnym Wydziału Infrastruktury Miasta 2007-08-17 2007-10-05
2007-08-03 10:59:37 Nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora w Zespole ds. Obrotu Nieruchomościami w Dziale Obrotu Mieniem Komunalnym Wydziału Infrastruktury Miasta 2007-08-17 2007-09-19
2007-05-18 12:20:31 Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Zespole ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych 2007-06-01 0000-00-00
2007-11-26 14:01:00 Nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora w Zespole ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych w Dziale Dochodów Gminy Wydziału Budżetu i Finansów 2007-12-10 2008-01-08
2008-01-15 10:10:17 Nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora w Zespole Księgowości Podatkowej w Dziale Dochodów Gminy Wydziału Budżetu i Finansów 2008-01-30 2008-03-07
2008-04-11 09:12:38 Nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora w Zespole Planowania Przestrzennegow Dziale Gospodarki Przestrzennej i Środowiska Wydziału Rozwoju Miasta 2008-04-24 0000-00-00
2007-11-20 15:43:12 Nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora w Zespole Realizacji Inwestycji w Dziale Inwestycji Miejskich Wydziału Rozwoju Miasta. 2007-12-04 0000-00-00
2008-04-21 08:22:01 Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Zespole Realizacji Inwestycji w Dziale Inwestycji Miejskich Wydziału Rozwoju Miasta 2008-05-05 2008-06-04
2007-10-15 12:52:41 Nabór kandydatów na stanowisko specjalista-kasjer w Dziale Finansowym Wydziału Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu 2007-10-29 2007-11-29
2007-12-03 08:46:58 Nabór kandydatów na stanowisko Zastępcy Naczelnika w Dziale Obrotu Mieniem Komunalnymw Wydziale Infrastruktury Miasta 2007-12-17 0000-00-00
2007-10-17 10:04:47 Nabór kandydatów na stanowisko zastępcy naczelnika w Dziale Edukacji i Wychowania Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 2007-10-31 2007-12-10
2007-09-07 15:20:07 Nabór kandydatów na stanowisko zastępcy naczelnika w Dziale Edukacji i Wychowania Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 2007-09-21 2007-10-10
2007-12-03 09:20:28 Nabór kandydatów na stanowisko zastępcy naczelnika w Dziale Edukacji i Wychowania Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 2007-12-17 2008-01-10
2008-05-05 09:00:19 Nabór kandydatów na stanowisko Zastępcy Naczelnika w Dziale Obrotu Mieniem Komunalnym w Wydziale Infrastruktury Miasta 2008-05-19 2008-05-29
2008-06-02 08:22:45 Nabór kandydatów na stanowisko Zastępcy Naczelnika w Dziale Obrotu Mieniem Komunalnymw Wydziale Infrastruktury Miasta 2008-06-16 0000-00-00
2007-11-26 13:51:59 Nabór kandydatów na stanowisko Zastępcy Naczelnika w Wydziale Infrastruktury Miasta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 2007-12-17 2008-01-07
2008-01-07 11:21:43 Nabór kandydatów na stanowisko Zastępcy Naczelnika w Wydziale Infrastruktury Miasta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 2008-01-21 2008-02-15
2007-10-02 08:17:02 Nabór kandydatów na w Zespole Ochrony i Kształtowania Środowiska w Dziale Gospodarki Przestrzennej i Środowiska Wydziału Rozwoju Miasta. 2007-10-16 2007-12-12
2008-03-27 10:11:29 Nabór na stanowisko głównego specjalisty w Zespole ds. Ewidencji Inwestycji i Majątku 2008-04-09 2008-04-21
2008-04-24 15:09:13 Nabór na stanowisko głównego specjalisty w Zespole ds. Ewidencji Inwestycji i Majątku w Dziale Finansowym Wydziału Budżetu i Finansów 2008-05-09 2008-06-04
2007-03-12 14:43:39 Nabór kandydata na stanowisko Podinspektora w Zespole Ochrony i Kształtowania Środowiska Wydziału Gospodarki Miasta. 2007-03-26 2007-05-23
2007-02-21 15:37:45 Nabór kandydatów na stanowisko ds. aktualizacji gminnego zbioru meldunkowego i udostępniania danych 2007-03-07 2007-04-13
2007-02-13 11:53:10 Nabór kandydatów na stanowisko ds. utrzymania infrastruktury 2007-02-27 2007-04-02
2007-04-02 14:36:38 Nabór kandydatów na stanowisko Główny specjalista w Zespole Obsługi Urzędu Dziale Zamówień Publicznych i Obsługi Urzędu Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji 2007-04-16 2007-05-11
2007-04-23 14:14:10 Nabór kandydatów na stanowisko Informatyka 2007-05-09 2007-06-11
2007-03-02 15:25:18 Nabór kandydatów na stanowisko Informatyka w Biurze Informatyki 2007-03-19 2007-04-25
2007-03-20 12:28:17 Nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Biura ds. Pracowniczych 2007-04-06 2007-04-27
2007-04-25 11:51:10 Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Zespole ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych 2007-05-11 2007-06-18
2007-02-22 09:43:14 Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Zespole Planowania Przestrzennego w Dziale Gospodarki Przestrzennej i Środowiska Wydziału Gospodarki Miasta. 2007-03-15 2007-05-23
2007-02-08 13:12:57 Nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego 2007-02-23 0000-00-00
2007-02-01 10:05:51 Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Wydziale Infrastruktury Miasta Dziale Obrotu Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Jana Matejki 1 2007-02-15 2007-04-02
2007-02-23 14:50:05 Nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora w Zespole Księgowości Podatkowej w Dziale Dochodów Gminy Wydziału Budżetu i Finansów 2007-03-08 2007-06-18
2007-01-23 12:28:08 Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora/ inspektora w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Dziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Limanowskiego 11. 2007-02-09 2007-04-13
2007-03-08 10:58:20 Nabór na stanowisko kasjera w wymiarze 1/2 etatu w Zespole ds. Obsługi Finansowej Urzędu 2007-03-22 2007-04-27
2007-11-20 15:11:16 Nnabór kandydata na stanowisko Podinspektora w Zespole Przygotowania Inwestycji w Dziale Inwestycji Miejskich Wydziału Rozwoju Miasta. 2007-12-04 2008-01-21
2008-02-22 14:50:21 Nnabór kandydatów na stanowisko Głównego specjalisty Zespołu Lokalowego w Dziale Gospodarki Lokalowej w Wydziale Infrastruktury Miasta 2008-03-07 2008-04-07
2007-09-20 00:00:00 Nnabór kandydatów na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 2007-10-04 2007-10-18