Urząd Miejski w Wałbrzychu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
 INFORMACJE OGÓLNE
Godziny Urzędowania
Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
Struktura wewnętrzna
Spis telefonów
Oferta Inwestycyjna
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
    Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
    Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
       Dowody i Meldunki
       Działalność gospodarcza
       Hotele
       Imprezy i zgromadzenia
       Kultura
       Licencje
       Lokale mieszkalne, socjalne, użytkowe oraz garaże
          LIKWIDACJA SZKÓD OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM
          ŁĄCZENIE LUB PODZIAŁ LOKALI MIESZKALNYCH
          ODDANIE W UŻYCZENIE LOKALU UŻYTKOWEGO
          ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW O PONOWNE ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU SOCJALNEGO
          PRZEPISANIE NA INNEGO NAJEMCĘ PRAWA NAJMU DO LOKALU UŻYTKOWEGO
          PRZYDZIAŁ MIESZKAŃ DO REMONTU WE WŁASNYM ZAKRESIE I NA KOSZT WŁASNY NAJEMCY
          PRZYDZIAŁ LOKALI SOCJALNYCH
          PRZYDZIAŁ LOKALU DO REMONTU NA KOSZT WŁASNY DLA OSÓB NIE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO PRZEDŁUŻENIA UMOWY O NAJEM LOKALU SOCJALNEGO
          PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ CHĘCI WZAJEMNEJ ZAMIANY
          PRZYZNAWANIE PIERWSZEŃSTWA DO OTRZYMANIA LOKALU SOCJALNEGO
          REGULACJA UPRAWNIEŃ DO LOKALU MIESZKALNEGO OSÓB POZOSTAJĄCYCH W LOKALU PO ZGONIE NAJEMCY LUB PO OPUSZCZENIU LOKALU PRZEZ NAJEMCĘ SKUTKUJĄCEGO ROZWIĄZANIEM UMOWY NAJMU
          REPREZENTOWANIE GMINY WAŁBRZYCH WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH
          SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY NA RZECZ NAJEMCÓW
          UDZIELENIE ZGODY NA PODNAJEM LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS OKREŚLONY
          UDZIELENIE ZGODY NA PODNAJEM CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI LOKALU UŻYTKOWEGO
          UDZIELENIE PRAWA NAJMU DO LOKALU UŻYTKOWEGO W DRODZE NEGOCJACJI STAWKI CZYNSZU
          UDZIELENIE ZGODY NA MODERNIZACJĘ LOKALU MIESZKALNEGO
          UDZIELANIE ZNIŻKI DO STAWKI CZYNSZU W LOKALACH MIESZKALNYCH ZE WZGLĘDU NA WYSTĘPOWANIE WAD OBNIŻAJĄCYCH WARTOŚĆ UŻYTKOWĄ
          UMORZENIA ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH ZA LOKALE MIESZKALNE ORAZ UDZIELENIE ULG W SPŁACIE ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH
          ZAMIANA LOKALU Z URZĘDU I NA WNIOSEK
          WZAJEMNA ZAMIANA LOKALI MIESZKALNYCH
          ZWROT KAUCJI MIESZKANIOWEJ
          PRZEKWALIFIKOWANIE LOKALU SOCJALNEGO NA LOKAL O UMOWIE NA CZAS NIEOZNACZONY I ZMIANA UMOWY NAJMU Z DOTYCHCZASOWYM NAJEMCĄ LUB BYŁYM NAJEMCĄ ZAJMUJĄCYM LOKAL
          WSZCZĘCIE PROCEDURY ZWIĄZANEJ Z WYSTĄPIENIEM SZKÓD GÓRNICZYCH W BUDYNKACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY WAŁBRZYCH
          ZGODA NA LEGALIZACJĘ SAMOWOLI BUDOWLANEJ W LOKALACH MIESZKALNYCH
          ZWROT NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ NAJEMCĘ LOKALU UŻYTKOWEGO NA TRWAŁE ULEPSZENIE W PRZYPADKU ROZWIĄZANIA UMOWY O NAJEM
       Nieruchomości
       Ochrona i kształtowanie środowiska
       Organizacje pozarządowe
       Planowanie przestrzenne
       Promocja i Integracja Europejska
       Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna i ochrona zdrowia
       Użytkowanie wieczyste
       Zadania komunalne
       Zaświadczenia o zatrudnieniu dla byłych pracowników, zakładów i jednostek budżetowych oraz o wynagrodzeniu (zus – rp 7)
       Zezwolenia
       Urząd Stanu Cywilnego
       Edukacja
       Obrona cywilna i służba wojskowa
Podstawowe dane o Wałbrzychu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia 2004 rok
Urząd Miejski 2005r
Rada Miejska 2005r
Edukacja 2005r
Instytucje 2005r
Oświadczenia 2006 r.
Oświadczenia 2007 r.
Oświadczenia 2008 r.
 PRAWO LOKALNE
Statut Miasta Wałbrzycha
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Regulamin Organizacyjny UM
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Sprawozdania z realizacji Uchwał RM
Dyspozycje Prezydenta Miasta
Budżet
Podatki i opłaty lokalne oraz inne dochody Gminy
Programy i Strategie
Majatek Publiczny
Kontrole Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
SIOS - System Informacji o Środowisku
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 PRZEJRZYSTA POLSKA
Przejrzysta Polska
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A
URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU

PL. MAGISTRACKI 1, 58-300 WAŁBRZYCH

TEL. 074/66 55 100, FAX 074/66 55 118

www.um.walbrzych.pl

www.bip.um.walbrzych.pl


PRZYDZIAŁ MIESZKAŃ DO REMONTU WE WŁASNYM ZAKRESIE I NA KOSZT WŁASNY PRZYSZŁEGO NAJEMCY

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. z 2005r. Dz. U. Nr 31, poz. 266)

2. Uchwała nr XXVIII/71/2004 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13.07.2004r. ze zmianami, w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o przydział lokalu do remontu wraz z dokumentacją potwierdzającą sytuację materialną, zdrowotną i społeczną w miejscu zamieszkania wnioskodawcy

2. Ankieta weryfikacyjna – po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku

Wzory dokumentów do pobrania

1. Wniosek o przydział lokalu do remontu we własnym zakresie i na koszt własny przyszłego najemcy

2. Ankieta weryfikacyjna do wniosku

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Dział Gospodarki Lokalowej – Zespół Lokalowy

Miejsce składania dokumentów

ul. J. Matejki 1, pok.40,

poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30,wtorek do 18.00

Termin załatwienia sprawy

Rozpatrzenie wniosku oraz ankiety do 30 dni

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Informacje dodatkowe

1. Numer telefonu, pod którym udzielane są informacje:

(074) 66-55-259 i 264

2. Odpowiedź zostanie dostarczona na adres korespondencyjny za pośrednictwem doręczycieli Urzędu Miejskiego lub poczty.

3. Wnioski są do pobrania w Zespole Lokalowym, ul. J. Matejki 1, pok.40 , Biurze Obsługi Klienta ul. H. Sienkiewicza 6-8 i na stronach internetowych Urzędu Miejskiego.

4. Akty prawne Gminy Wałbrzych są dostępne na stronach internetowych Urzędu Miejskiego

Ilość odwiedzin: 1490
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Kaminska
Data wytworzenia informacji: 2005-04-14 10:35:54
Data udostępnienia informacji: 2005-04-14 10:35:54
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-22 11:43:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...