Urząd Miejski w Wałbrzychu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
 INFORMACJE OGÓLNE
Godziny Urzędowania
Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
Struktura wewnętrzna
Spis telefonów
Oferta Inwestycyjna
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Podstawowe dane o Wałbrzychu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia 2004 rok
Urząd Miejski 2005r
Rada Miejska 2005r
Edukacja 2005r
Instytucje 2005r
    Korekty 2005r
Oświadczenia 2006 r.
Oświadczenia 2007 r.
Oświadczenia 2008 r.
 PRAWO LOKALNE
Statut Miasta Wałbrzycha
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Regulamin Organizacyjny UM
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Sprawozdania z realizacji Uchwał RM
Dyspozycje Prezydenta Miasta
Budżet
Podatki i opłaty lokalne oraz inne dochody Gminy
Programy i Strategie
Majatek Publiczny
Kontrole Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
SIOS - System Informacji o Środowisku
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 PRZEJRZYSTA POLSKA
Przejrzysta Polska
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Globalny rejestr zmian
 Mapa strony
 Statystyki
A A A


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE > Instytucje 2005r

Spis dokumentów:
1. Korekty 2005r

  INSTYTUCJE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

BARTOSZYŃSKA KRYSTYNA Dyrektor

CZAJA KRZYSZTOF Zastępca Dyrektora

GRAŻYNA URBAŃSKA Zastępca Dyrektora

MASŁOWSKA ELŻBIETA Kierownik Działu Świadczeń

KOWALSKA EWA Kierownik Działu Dodatków Mieszkaniowych

LITWINEK JADWIGA Zastępca Kierownika Działu Świadczeń

 

Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o.

MUSZYŃSKA GRAŻYNA Prezes Zarządu

CZERWIŃSKI WOJCIECH Wice Prezes Zarządu

URBAŃSKI WIESŁAW Członek Zarządu

 

BRZEZIŃSKA AGNIESZKA Dyrektor Biuro Obsługi Socjalnej

GAWLIK MARIUSZ Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji

GRZEGORCZYK BARBARA Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwo "Zamek Książ"

KASIBORSKI CEZARY DyrektorMiejskia Biblioteka Publiczna

ŁAGANOWSKA ELŻBIETA Dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury

JAROSŁAW BUZREWICZ Dyrektor Wałbryskiego Ośrodka Kultury

MŁODECKA ALICJA Dyrektor Wałbrzyskiej Galerii Sztuki "BWA" Zamek Książ

NOWAK IRENA Kierownik Schroniska dla Zwierząt

PABISZ  MAREK  Dyrektor Wałbrzyskiego Centrum Zatrudnienia Socjalnego

PIĘKNY ANDRZEJ Dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji

PORADA ANNA Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji

TUTAJ JERZY Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo "Zamek Książ"

WÓJCIKOWSKA TERESA Prezes Zarządu Miejski Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ZARZECKI IRENEUSZ Prezes Zarządu Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

ZYDLIK STANISŁAW Dyrektor Muzeum w Wałbrzychu 

Ilość odwiedzin: 14965
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2004-06-29 15:07:30
Data udostępnienia informacji: 2004-06-29 15:07:30
Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-04 08:15:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...