• Czech
  • English
  • French
  • German
  • Polish
Name-day: Kingi, Krystyna and Michaliny
Wednesday, 24 July 2019
Wałbrzych
12.09.2018
Gmina Wałbrzych stworzy kolejny Dom Pomocy Społecznej

Gmina Wałbrzych pozyskała środki unijne na realizację kolejnego przedsięwzięcia zwiększającego dostęp do usług społecznych.

Zgodnie z wcześniejszą deklaracją Prezydenta Romana Szełemeja do końca sierpnia przyszłego roku w dzielnicy Biały Kamień powstanie nowy Dom Pomocy Społecznej, który zapewni całodobową, stałą opiekę dla 30 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym.

Obiekt powstanie dzięki adaptacji i wyposażeniu budynku byłej Szkoły Podstawowej przy ul. Generała Władysława Andersa 162a w Wałbrzychu.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Dolny Śląsk Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt pod nazwą:

„Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych.”
(numer projektu: RPDS.06.01.04-02-0009/17)

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Wartość całkowita projektu: 6 209 881,71 PLN
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 2 904 784,12 PLN

News archive »
Send photo, win prizes
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter