• Czech
  • Anglais
  • French
  • German
  • Polish
Name-day: Maury, Milany et Tomasza
Mardi, 22 September 2020
Kontakt
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, którym można się skontaktować poprzez:e-mail: iodo@um.walbrzych.pl albo telefonicznie tel. 74 665 53 59 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu Miejskiego, na podstawie ich zgody. 4. Podanie danych przez jest dobrowolne. Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości obsługi formularza. 5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecono usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przetworzenia danych z niniejszego formularza oraz przez okres, w jakim Administrator zobowiązany będzie przepisami prawa do archiwizacji przekazanych danych. 7. Osoba zgłaszająca posiadaja prawo do: dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania gdy przetwarzanie danych ma miejsce na potrzeby marketingu bezpośredniego. 8. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 9. Każdej osobie, której dane z niniejszego formularza są przetwarzane, przysługuje prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 10. Osoba, której dane z niniejszego formularza są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.).
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 1 =
Trouvez la solution de ce problème mathématique simple et saisissez le résultat. Par exemple, pour 1 + 3, saisissez 4.
Envoyer photo, gagner des prix
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter