• Czech
  • Anglais
  • French
  • German
  • Polish
Name-day: Eustachego, Faustyny et Renaty
Vendredi, 20 September 2019
Charakterystyka organizacji pozarządowych

Współpraca pomiędzy władzami samorządowymi, mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ma już ponad 20-letnią tradycję. W tym czasie wypracowano wiele ciekawych i skutecznych rozwiązań. Wiele zjawisk społecznych, gospodarczych, z jakimi mamy do czynienia w ostatnich latach, wskazuje na istnienie realnej potrzeby dzielenia się wiedzą o tym, jak mieszkańcy, organizacje pozarządowe i inne podmioty pożytku publicznego, mogą i rzeczywiście angażują się w życie swojej wspólnoty samorządowej.

Należy zatem odpowiedzieć na pytanie:

Jakie metody współpracy w samorządzie okazują się lub mogą okazać się najefektywniejsze i godne naśladownictwa?.

Przedstawiamy krótka charakterystykę organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczności lokalnych.

PLIK DO POBRANIA:

Envoyer photo, gagner des prix
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter