• Czech
 • Anglais
 • French
 • German
 • Polish
Name-day: Amandy, Jana et Juliana
Mercredi, 27 May 2020
Instytucje wspierające przedsiębiorczość
Znalezione obrazy dla zapytania Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A) logo Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno Zdrój
tel. +48 74 648 04 00, e-mail: darr@darr.pl
www.darr.pl

W ramach Agencji funkcjonuje:

 • Lokalny Punkt Konsultacyjny dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Punkt Informacyjno - Kontaktowy ds. RPO
 • Ośrodek Enterprise Europe Network, w ramach których świadczone są profesjonalne usługi informacyjne, szkoleniowe oraz doradcze - ogólne i proinnowacyjne
 • DARR jest instytucją zarządzającą Dolnośląskim Parkiem Technologicznym. Oferuje usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także stwarza możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej Dolnośląskiego Parku Technologicznego

Usługi:

 • Informacyjne, doradcze, szkoleniowe, promocyjne
 • Wynajem powierzchni biurowej, nowocześnie zaaranżowanych i wyposażonych sal konferencyjnych i szkoleniowych o różnej powierzchni z profesjonalnym zapleczem technicznym umożliwiającym prowadzenie prezentacji i szkoleń na najwyższym poziomie, hali warsztatowo-produkcyjnej umożliwiającej użytkowanie suwnicy, a także sprzedaż w pełni uzbrojonych, dobrze skomunikowanych działek inwestycyjnych.


 Dolnośląski Park Technologiczny „T-Park”

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
tel. +48 74 648 04 50, e-mail: info@t-park.pl
www.t-park.pl

 • W Module B budynku Parku funkcjonuje Inkubator Technologiczny, który powstał z myślą o młodych firmach technologicznych z dużym potencjałem innowacyjności. Przedsiębiorcy realizujący swoje pomysły w Inkubatorze otrzymują pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy aż do momentu, w którym osiągną dojrzałość gospodarczą. Inkubator T-Parku oferuje pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy, szkoli, doradza i wspiera współpracę firm z placówkami naukowymi oraz ułatwia dostęp do środków finansowych i rynków międzynarodowych.
 • W ofercie Inkubatora znajdują się m.in. preferencyjne warunki wynajmu nowoczesnej powierzchni biurowej dla nowopowstałych, innowacyjnych firm (wszystkie biura wyposażone w dostęp do internetu, część biur wyposażona w sprzęt komputerowy i meble biurowe), preinkubacja firm, wsparcie przy uruchamianiu działalności, tworzeniu strategii i biznes planów, wsparcie przedsiębiorstw z sektora nowych technologii poprzez doradztwo, pomoc techniczną i finansową, pomoc przy ubieganiu się o środki finansowe z funduszy UE.

 Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. (DAWG)

ul. Kotlarska 42, 50-151 Wrocław
tel. +48 71 344 02 86, e-mail: biuro@dawg.pl
www.dawg.pl

Agencja powołana na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i jest spółką ze 100% udziałem Samorządu Województwa. Celem działania DAWG jest prowadzenie aktywnych działań na rzecz:

 • wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności regionu dolnośląskiego
 • promocji exportu
 • aktywności międzynarodowej dolnośląskich przedsiębiorstw
 • rozwoju społeczno – gospodarczego regionu dolnośląskiego
 • pozyskania zagranicznych inwestorów
 • rozwoju zasobów ludzkich
 • kształtowania wizerunku naszego regionu za granicą

Fundusz Regionu WałbrzyskiegoFundusz Regionu Wałbrzyskiego

ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych
tel. +48 74 66 44 810, e-mail: biuro@frw.pl
www.frw.pl

 • usługi szkoleniowe, doradcze i informacyjne
 • wsparcie w formie dofinansowania na usługi doradcze
 • pożyczki, bony na innowacje i inne

dolnośląscy pracodawcy bon na innowacje Dolnośląscy Pracodawcy

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
tel. +48 74 64 80 533, e-mail: biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl
www.dolnoslascy-pracodawcy.pl

Biuro Dolnośląskich Pracodawców we Wrocławiu
ul. Plac Kościelny 1, 50-328 Wrocław, e-mail: wroclaw@dolnoslascy-pracodawcy.pl

 • uczestnictwo w przygotowaniu i wdrażaniu przedsięwzięć, których celem jest ograniczenie bezrobocia
 • współpraca z instytucjami działającymi na rzecz zapewnienia regionalnym przedsiębiorstwom korzystnych warunków do konkurowania na rynku europejskim
 • wspomaganie firm do wykorzystania funduszy strukturalnych,
 • usługi doradcze, szkolenia, bony na innowacje i inne

PictureCech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości

pl. Magistracki 3, 58-300 Wałbrzych
tel. +48 74 84 23 957, 74 84 29 491, e-mail: info@cech.walbrzych.pl
www.cech.walbrzych.pl

 • Usługi informacyjne
 • Usługi doradcze

 Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.

ul. Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław
tel.+48 71 343 79 64, e-mail: biuro@dfg.pl
www.dfg.pl

 • Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych - we współpracy z bankami udziela poręczeń kredytów mikro, małym i średnim przedsiębiorcom
 • Fundusz realizuje cele statutowe we współpracy z samorządami gospodarczymi, samorządami lokalnymi oraz agencjami rozwoju regionalnego. Udziałowcami Funduszu są: Województwo Dolnośląskie, Gmina Wrocław, Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Gmina Polkowice, Gmina Legnica, Miasto Oleśnica, Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych z siedzibą w Świdnicy, Gmina Wałbrzych

 Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.

ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław
tel. +48 71 725 40 41, e-mail: sekretariat@dpin.pl
www.dpin.pl

 • Poszukiwanie i promowanie nowych, funkcjonalnie oraz rynkowo, wyrobów i usług
 • Komercjalizacja wyników innowacyjnych badań naukowych (nowe rynki zbytu, rozwój gałęzi przemysłu)
 • Zapewnienie sprawnej komunikacji między przedsiębiorstwami, a uczelniami Dolnego Śląska
 • W procesie tym przedsiębiorstwo zgłasza swoje potrzeby i problemy
 • W odpowiedzi uczelnie oraz eksperci tworzą i przedstawiają optymalne rozwiązania
 • Adaptacja nowoczesnych rozwiązań technologicznych i usług w przedsiębiorstwach z Dolnego Śląska
 • Wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska poprzez promocję i upowszechnianie innowacyjnych przedsięwzięć

logo_dig_horizontal Dolnośląska Izba Gospodarcza

ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław
tel. +48 71 34 47 825, 37 24 491, e-mail: biuro@dig.wroc.pl
www.dig.wroc.pl

 • organizacja i koordynacja szkoleń
 • kojarzenie partnerów krajowych i zagranicznych, informacji gospodarczej
 • informowanie o funduszach unijnych i krajowych
 • prowadzenie spotkań w ramach KLUBU BIZNESU
 • organizacja misji gospodarczych krajowych i zagranicznych
 • usługi Sądu Arbitrażowego działającego przy DIG


Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Rynek 1A, 58-100 Świdnica
tel. +48 74 85 35 009, 85 69 388, e-mail: siph@siph.pl
www.siph.pl

 • Organizacja misji gospodarczych
 • Informacja dotycząca działalności gospodarczej w Czechach
 • Szkolenia dla przedsiębiorców
 • Organizacja seminariów i spotkań
 • Promocja firm w kraju i za granicą

 Fundacja Wałbrzych 2000

ul. Wrocławska 53, 58-309 Wałbrzych
tel. +48 74 843 45 62, e-mail: biuro@walbrzych2000.pl
www.walbrzych2000.pl

 • Wsparcie procesu restrukturyzacji gospodarczej regionu wałbrzyskiego
 • Wdrażanie umiejętności demokratycznego współdziałania w regionie
Envoyer photo, gagner des prix
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter