• Czech
  • Anglais
  • French
  • German
  • Polish
Name-day: Ady, Celestyny et Ireneusza
Lundi, 6 April 2020
Patrol Szkolny
Przedszkola i Szkoły Podstawowe:

mł. inspektor Ewelina Wilk

Ewelina Wilk

mł. specjalista Anna Trochimiak

Anna Trochimiak


Szkoły ponadpodstawowe:

specjalista Agata Kacała-Baran

Agata Kacała-Baran

st. strażnik Artur Dziedzic

Artur Dziedzic

Envoyer photo, gagner des prix
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter