• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Celiny, Hilarego i Janusza
niedziela, 21 października 2018
Prezydent Wałbrzycha ogłosił konkurs na dyrektorów kolejnych placówek oświatowych:  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Marii Konopnickiej w Wałbrzychu przy ul. 1-go Maja 105, ...
Gmina Wałbrzych - Miasto na prawach powiatu w partnerstwie z Biurem Rozwoju Aktywności Społecznej Robert Jaworski w Wałbrzychu realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,...
Od dzisiaj można pobrać wniosek na nowe mieszkania komunalne w Wałbrzychu. Dostępny jest na stronie www.nasznowydom.walbrzych.eu  oraz w Biurze Obsługi Klienta wałbrzyskiego urzędu. Termin...
Gmina Wałbrzych - Miasto na prawach powiatu w partnerstwie z Biurem Rozwoju Aktywności Społecznej Robert Jaworski w Wałbrzychu realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,...
W Zabrzu odbywa się XXXV Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Pierwszego dnia odbyły się wybory uzupełniające do zarządu związku. Na dwa wolne wakaty zostali wybrani: Roman Szełemej, prezydent...
Remont fontanny w Rynku
Rozpoczął się remont fontanny w wałbrzyskim Rynku.  Remont obejmuje wykonanie nowych spoin bloków opaski okalającej, uzupełnienie uszkodzeń i ubytków piaskowca, uzupełnienie dysz, oczyszczenie i...
Na aktywizację zawodową osób bezrobotnych Wałbrzych otrzymał 818 623 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Planowany udział finansowy miasta wynosi dodatkowo 129 253, 62 zł.Gmina Wałbrzych...
Prezydent Miasta Wałbrzycha Pan Roman Szełemej zaprasza na koncert muzyki kameralnej. 15 marca (sobota) o godz. 18.00 w Sali Witrażowej w Ratuszu Miejskim wystąpi Polish Cello Quartet. Wstęp na...
20 marca 2014 r. w godzinach 10.00-14.00 w Sali reprezentacyjnej Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach odbędą się II Świebodzickie Targi Przedsiębiorczości i Planowania Kariery Zawodowej....
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych oraz Polskim Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie "Ars Vivendi",...

Strony

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter