• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Konstancji, Krystiana i Sylwany
wtorek, 18 lutego 2020
Wałbrzych
03.09.2019
Informacja dla Komitetów Wyborczych

Informacja dla Komitetów Wyborczych i Kandydatów
dotycząca wskazania miejsc przeznaczonych do umieszczania materiałów wyborczych.

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 roku informujemy, że na terenie Miasta Wałbrzycha zostały wytypowane miejsca do nieodpłatnego umieszczania plakatów i banerów wyborczych przez zarejestrowane Komitety Wyborcze.

Informujemy, że w niewymienionych w wykazie miejscach na terenie miasta, umieszczanie materiałów wyborczych jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia! Wszystkie Komitety Wyborcze oraz Kandydaci zobowiązani są do umieszczania materiałów wyborczych we wskazanych miejscach. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód. Pełnomocnicy komitetów wyborczych są również zobowiązani do usunięcia materiałów w terminie 30 dni po dniu wyborów.

Stanowczo nie wyraża się zgody na umieszczanie materiałów wyborczych na mieniu gminnym, innym niż wskazanym w wykazie (m.in.: fasady budynków, bramy, ogrodzenia, słupy)!

Zgodnie z Kodeksem Wyborczym:
Art. 110. § 5. Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
§ 6. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.
§ 7. Wójt postanawia o usunięciu plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych nieusuniętych przez obowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie, o którym mowa w § 6. Koszty usunięcia ponoszą obowiązani.

Plik do pobrania:

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter