• Czeski
 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Polski
Imieniny: Arety, Marty i Marcina
wtorek, 24 października 2017
Wałbrzych
19.06.2017
Spotkanie - Inwestycje w domy opieki oraz wsparcie dostępu do usług społecznych

Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie, Ministerstwo Rozwoju, Dolny Śląsk, Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Spotkanie informacyjne dot. możliwości dofinansowania projektów z funduszy europejskich: „Inwestycje w całodobowe domy opieki oraz wsparcie działań zapewniających dostęp do wysokiej jakości usług społecznych”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na projekty obejmujące:
1. Zmianę sposobu użytkowania, budowę, remont, przebudowę, rozbudowę, wyposażenie budynków infrastruktury:

 • domów pomocy społecznej; 
 • placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

działających lub planowanych wyłącznie na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej (działanie 6.1.4.B),

2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych na obszarze Dolnego Śląska:

 • Usługi asystenckie i opiekuńcze (działanie 9.2.A)
 • Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (działanie 9.2.B)
 • Mieszkania wspomagane (działanie 9.2.C)

Przedstawione będą warunki wsparcia w ramach ww. działań oraz podstawowe zasady kwalifikowalności wydatków.

Do udziału zapraszamy:

 • samorządy lokalne i ich jednostki organizacyjne (PCPR, OPS);
 • domy pomocy społecznej;
 • podmioty zajmujące się całodobową / dzienną opieką osób starszych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych;
 • podmioty prowadzące rodzinne domy pomocy;
 • podmioty prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej;
 • organizacje pozarządowe;
 • podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Spotkanie odbędzie się 29 czerwca 2017 r. w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, sala nr 107 „Sala Ślubów”, I piętro, w godzinach 10:00-13.00.

Zgłoszenia udziału należy przesyłać drogą elektroniczną na adres pife.walbrzych@dolnyslask.pl z podaniem imienia i nazwiska uczestnika lub telefonicznie 74 66 55 172 lub 173.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Sala, w której odbędzie się spotkanie, jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

Informacje na temat spotkania są dostępne na stronie www.rpo.dolnyslask.pl
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zapraszamy do udziału!

Załącznik: 
Zaproszenie304.59KB
Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter