• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Sławy, Sławosza i Żelisławy
wtorek, 23 lipca 2019
Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu „Strategii Rozwoju Sudety 2030”
19.06.2018
Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu „Strategii Rozwoju Sudety 2030”

Szanowni Państwo

Prezydent Miasta Wałbrzycha serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3) - „Strategia Rozwoju Sudety 2030”.

Konsultacje mają na celu zebranie Państwa uwag, opinii i propozycji odnośnie do projektu dokumentu, który nosi nazwę „Strategia Rozwoju Sudety 2030”.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 3 lipca br. w Sali multimedialnej w Starej Kopalni Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu, ulica Piotra Wysockiego 29 o godzinie 9.00 rano.

Propozycje, uwagi i opinie można również przekazywać za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się pod adresem http://www.survey.ue.wroc.pl/index.php?r=survey/index&sid=718178&lang=pl.

Wypełnione w wersji elektronicznej lub w sposób tradycyjny - wydrukowane i wypełnione w formie odręcznej formularze (do pobrania z załącznika) można dostarczyć na adres : Urząd Miasta w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych z dopiskiem „konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Sudety 2030” (decyduje data wpływu).

Osobami wyznaczonymi do kontaktów w sprawie konsultacji społecznych są:
Marcin Augustyniak, tel. 780 14 18 02, e mail: m.augustyniak@um.walbrzych.pl;
Krystian Ulbin, tel. 783 948 114, e mail: k.ulbin@um.walbrzych.pl.

Zachęcamy i serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter