• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Anatola, Edyty i Rafała
poniedziałek, 20 listopada 2017
Termomodernizacja oraz rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze Gminy Wałbrzych

Szanowni Państwo,

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej dla miasta Wałbrzycha oraz 21 gmin ościennych, tworzących Aglomerację Wałbrzyską, powstała niespotykana szansa na korzystanie ze wsparcia unijnego, dedykowanego dla naszego regionu.

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej w latach 2015-2020 dysponują pulą środków bliską 1 mld zł. Część tych środków przeznaczona jest na działania inwestycyjne związane z kompleksową modernizacją energetyczną i rewitalizacją wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Beneficjentami tych środków mogą być m.in. wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

W związku z licznymi zapytaniami ze strony mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych oraz działających w ich imieniu zarządców nieruchomości, kierowanymi do Urzędu Miasta w Wałbrzychu, w załączeniu przedstawiamy informacje, które przybliżą Państwu zasady ubiegania się o pozyskanie wsparcia finansowego UE, zapisane w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dotyczące:

  1. Działania 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”,
  2. Działania 3.3. „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”.
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter