• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Dory, Gerarda i Maryny
czwartek, 24 września 2020
Charakterystyka organizacji pozarządowych

Współpraca pomiędzy władzami samorządowymi, mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ma już ponad 20-letnią tradycję. W tym czasie wypracowano wiele ciekawych i skutecznych rozwiązań. Wiele zjawisk społecznych, gospodarczych, z jakimi mamy do czynienia w ostatnich latach, wskazuje na istnienie realnej potrzeby dzielenia się wiedzą o tym, jak mieszkańcy, organizacje pozarządowe i inne podmioty pożytku publicznego, mogą i rzeczywiście angażują się w życie swojej wspólnoty samorządowej.

Należy zatem odpowiedzieć na pytanie:

Jakie metody współpracy w samorządzie okazują się lub mogą okazać się najefektywniejsze i godne naśladownictwa?.

Przedstawiamy krótka charakterystykę organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczności lokalnych.

PLIK DO POBRANIA:

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter