• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Jana, Pauliny i Rudolfiny
środa, 26 czerwca 2019
Wałbrzych w statystyce
STATYSTYKA
Powierzchnia km 2 85
Ludność (stan w dniu 31.XII.2018 r.) 112 594
z tego: mężczyźni 52 966

kobiety 59 628
urodzenia żywe
844
zgony
1610
przyrost naturalny
-766
liczba zawartych małżeństw
459
Liczba studentów (łącznie z cudzoziemcami) stan w dniu 30.XI.2017 2 277
Liczba absolwentów (łącznie z cudzoziemcami (rok akademicki 2016/2017) 754
Stopa bezrobocia w % (stan w końcu kwietnia 2019 r.) 5,3
Bezrobotni zarejestrowani w tysiącach (stan w końcu kwietnia 2019 r.) 2,3
Mieszkania oddane do użytkowania w okresie styczeń -kwiecień 2019 r. 74
Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON (według sekcji PKD 2007) (stan w końcu kwietnia 2019 r.) 13 637
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (stan w końcu kwietnia 2019 r.) 7 824

Miasto w statystyce

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter