Aktualności

W związku z licznymi zapytaniami Mieszkańców wyjaśniamy, że odpady ulegające biodegradacji MOGĄ BYĆ WYRZUCANE DO BRĄZOWYCH POJEMNIKÓW W FOLIOWYCH WORKACH.

EKO WYPRAWKA – PODSUMOWANIE KAMPANII EDUKACYJNO-INFORMACYJNEJ 

22 września br. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 30 podsumowano kampanię edukacyjno-informacyjną pn. „Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Wałbrzycha”.  Akcja realizowana była przez gminę Wałbrzych, dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Dzieci rozpoczynające naukę w klasie pierwszej otrzymały ekologiczne wyprawki szkolne.


W PAŹDZIERNIKU „WYWALAMY GRATY Z CHATY!!!”

W dniach od 6 do 17 października 2014r. rusza kolejna akcja pod hasłem "Wywalamy graty z chaty", czyli zbiórka odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. szafy, wersalki, stare meble, fotele, stolarka okienna i drzwiowa). Zbiórka odpadów będzie prowadzona w formie „wystawki”. W określonych w harmonogramie terminach każdy mieszkaniec miasta objęty gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, będzie mógł pozbyć się swoich zbędnych "gratów".


ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO

Urząd Miejski w Wałbrzychu informuje, że w dniu 20 września 2014r. na zlecenie Gminy Wałbrzych przeprowadzona będzie akcja ekologiczna polegająca na zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Wałbrzycha.


POSPRZĄTAJ Z NAMI WAŁBRZYCH!!!

W dniach 19-21 września 2014r. po raz kolejny odbędzie się akcja Sprzątanie Świata! Tegoroczne hasło brzmi: Turysto! Szanuj Środowisko. Jest to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz zmniejszanie negatywnego wpływu człowieka na środowisko. Co roku, w każdy trzeci weekend września tysiące wolontariuszy propagują ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukują i w miarę możliwości usuwają dzikie wysypiska.


Obowiązkiem każdego mieszkańca, który pozbywa się zbędnych mebli, wersalek, foteli itp., sprzętu AGD i RTV, gruzu oraz stolarki okiennej i drzwiowej, jest ...

Informujemy, ze obowiązkiem każdego mieszkańca, który pozbywa się zbędnych mebli, wersalek, foteli itp., sprzętu AGD i RTV, gruzu oraz stolarki okiennej i drzwiowej, jest ich dostarczenie na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który znajduje się w Wałbrzychu przy ul. Beethovena (przy składowisku odpadów) i czynny jest w godz. od 6.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku. 


UWAGA!!!!!
PODŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Prezydent Miasta Wałbrzycha uprzejmie przypomina, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych z dnia 29 listopada 2012 r. przyjętego Uchwałą Nr XL/345/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, w przypadku gdy sieć kanalizacji sanitarnej została wybudowana, zobowiązany jest:  do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej


“Konkurs “Eko design” unieważniony.
Biuro Infrastruktury i Nieruchomości z przykrością informuje, że konkurs pod hasłem “Eko design” skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przeprowadzany w dniach 01.03-30.04.2014 został unieważniony. Do dnia 30 kwietnia nie wpłynęła ani jedna praca.”

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
i ELEKTRONICZNEGO

Urząd Miejski w Wałbrzychu informuje, że w dniu 14.06.2014r na zlecenie Gminy Wałbrzych przeprowadzona będzie akcja ekologiczna polegająca na zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Wałbrzycha.


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pod hasłem
„EKO-KABARET”

W dniu 2 czerwca odbyło się uroczyste wręczenie nagród za udział w konkursie pod hasłem „EKO-KABARET” Przedmiotem konkursu było wykonanie prezentacji scenicznej w formie kabaretu, o tematyce ekologicznej. Do konkursu zgłosiła się tylko jedna szkoła– Publiczne Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu.


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pod hasłem „Nazwa i logo dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wałbrzychu”

W dniu 26 maja zakończono kolejny konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych ( klas IV-VI), uczniów szkół gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu było kształtowanie przyjaznych postaw wobec recyklingu oraz prawidłowej segregacji odpadów.


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pod hasłem Eko-maskotka”

W dniu 10 kwietnia zakończyła się kolejna edycja konkursu adresowanego do dzieci przedszkolnych i młodszych klas szkolnych (I-III), promująca proekologiczne zachowania wśród dzieci. Myślą przewodnią tej edycji było wyrobienie wśród dzieci nawyków związanych z selektywną zbiórką odpadów oraz ponownym użyciem materiałów i produktów.


PRZYPOMINAMY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
POJEMNIK BRĄZOWY A ODPADY BIO-KUCHENNE !!!!!!!!!!!!!!!!

Biuro Infrastruktury Komunalnej uprzejmie przypomina, że do pojemnika na odpady ulegające biodegradacji (pojemnik koloru brązowego):


Konkurs NA EKOLOGICZNĄ NAZWĘ I LOGO DLA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W WAŁBRZYCHU

Biuro Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ogłasza konkurs NA EKOLOGICZNĄ NAZWĘ I LOGO DLA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W WAŁBRZYCHU”. Konkurs skierowany jest uczniów klas podstawowych ( klasy IV –VI ), uczniów gimnazjum oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest podniesienie świadomości proekologicznej, propagowanie dbałości o środowisko.


"Wywalamy graty z chaty"

W dniach od 31 marca do 15 kwietnia 2014 r. zorganizowana zostanie akcja pod hasłem "Wywalamy graty z chaty", czyli zbiórka odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. szafy, wersalki, stare meble, fotele, stolarka drzwiowa i okienna).


ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO

Urząd Miejski w Wałbrzychu informuje, że w dniu 15.03.2014 r. przeprowadzona zostanie akcja zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Wałbrzycha. We wskazanych miejscach na terenie miasta zostaną zorganizowane tymczasowe punkty, gdzie mieszkańcy Wałbrzycha w sposób legalny i bezpłatny będą mogli przekazać elektroodpady.


Konkurs szkolny pn. „EKO-KABARET”

Biuro Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ogłasza konkurs szkolny pn. „EKO-KABARET”. Konkurs ma charakter zespołowych prezentacji scenicznych w formie kabaretu, o tematyce dotyczącej ekologii oraz ochrony środowiska przed odpadami. Konkurs skierowany jest do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Wałbrzycha.


“Konkurs “Eko design” unieważniony.
Konkurs pt. „EKOdesign”

Biuro Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ogłasza konkurs pt. „EKOdesign”. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie przestrzennego obiektu użytkowego z materiałów recyklingowych. 


Konkurs pt. „EKO-MASKOTKA”

Biuro Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ogłasza konkurs pn.„EKO-MASKOTKA”, który będzie polegał na wykonaniu zabawki - maskotki z surowców wtórnych. Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli (wiek 4 , 5, 6 lat) oraz dzieci ze szkół podstawowych (klasy 0-III).


Uwaga! Segregujesz sumiennie, albo płacisz więcej!

Uprzejmie przypominamy Mieszkańcom, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, że zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących zasad segregacji pod rygorem zastosowania sankcji karnych oraz podwyższenia opały za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SELKETYWNIE ZEBRANYCH W SYSTEMIE INDYWIDUALNYM NA 2014 R.
  • WYKAZ ULIC Z PODZIAŁEM NA UMOWNE DZIELNICE STANOWI ZAŁĄCZNIK
    DO NINIEJSZEGO HARMONOGRAMU

Zawiadomienie o naborze wniosków na usuwanie azbestu
W związku z możliwością pozyskania środków w ramach „Programu priorytetowego NFOŚiGW- usuwanie wyrobów zawierających azbest”na dofinansowanie zadania obejmującego demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest Prezydent Miasta Wałbrzcha ogłasza nabór wniosków o pomoc na realizację prac związanych z demontażem, zbieraniem i transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałbrzych.

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Prezydent Wałbrzycha informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. Poz. 391 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Sprawdź jakie znaczenie maja znaki i symbole umieszczone na opakowaniach!
JAKIE ZNACZENIE MAJĄ ZNAKI UMIESZCZONE NA OPAKOWANIACH
Opakowanie nadające się do recyklingu /trzy strzałki/ - znak ekologiczny przeznaczony dla opakowań, które nadają się do ponownego przetworzenia i wyprodukowania z odzyskanych surowców innego, podobnego produktu (aluminium - puszki, tworzywa sztuczne - pojemniki, butelki, papier - torby, tektury do pakowania, wypełniacze do pudełek).

 

stat4u