Wiadomości z miasta

  STRONA GŁÓWNA  •  AKTUALNOŚCI  •  Wybrana informacja 
Konsultacje z mieszkańcami

02.05.2004

  
Gmina Wałbrzych zamierza utworzyć na swoim terenie jednostki pomocnicze obejmujące swoją działalnością następujące obszary:
 1. Podzamcze,
 2. Piaskowa Góra,
 3. Śródmieście,
 4. Nowe Miasto,
 5. Stary Zdrój,
 6. Biały Kamień, Konradów,
 7. Sobięcin, Gaj,
 8. Podgórze, Nowy i Stary Glinik
 9. Szczawienko, Książ,
 10. Rusinowa, Kozice,
 11. Poniatów,
 12. Lubiechów.

Będą one tworzone na bazie dotychczas funkcjonujących Rad Wspólnot Samorządowych, jednakże dążąc do zwiększenie ich kompetencji należy utworzyć je w myśl obowiązujących przepisów prawa, nadając im status jednostki pomocniczej. Utworzenie tych jednostek poprzedzone jest konsultacjami.
Jednostki pomocnicze - po ich utworzeniu prowadzić będą działalność w oparciu o statut, z którego projektem można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Rady Miejskiej i w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracji (punkt informacyjny - w Ratuszu), w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.um.walbrzych.pl ., a także w siedzibach Rad Wspólnot Samorządowych.

Zgodnie z projektem statutu tych jednostek do ich zadań będzie należało m.in.

 1. Opiniowanie projektów Uchwał Rady Miejskiej dot. wspólnoty w zakresie spraw dotyczących:
  a) lokalizacji inwestycji,
  b) przebiegu tras linii komunikacyjnych,
  c) przeznaczenia wolnych lokali użytkowych,
  d) projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Dysponowanie środkami finansowymi z budżetu miasta i środkami własnymi.
 3. Organizowanie samopomocy i wspólnych prac mieszkańców.
 4. Ścisła, bieżąca współpraca z Miejski Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w sprawach udzielania pomocy społecznej mieszkańcom Wspólnoty oraz z Administracją Domów Mieszkalnych i Komisją Mieszkaniową w zakresie przydziału mieszkań dla Wspólnoty. Wydawanie ostatecznych opinii przedkładanych Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

Obecnie trwa kampania konsultacyjna z tym związana, w ramach której odbywają się spotkania z mieszkańcami przy udziale radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha i przedstawicieli władz.

Harmonogram wymienionych spotkań jest następujący:

04.05.2004, godz. 17.00 - siedziba RWS "Stary Zdrój", ul.A.Krajowej 37
04.05.2004, godz. 17.00 - siedziba RWS "Poniatów" Zespół Szkolno-Przedszkolny,
                                      ul.Sosnowa 22
05.05.2004, godz. 17.00 - siedziba RWS "Piaskowa Góra", ul.Krasińskiego 8
06.05.2004, godz. 17.00 - Ratusz, Pl. Magistracki 1, dot. RWS "Śródmieście"
07.05.2004, godz. 17.00 - siedziba RWS "Podgórze", ul.Niepodległości 24
11.05.2004, godz. 17.00 - siedziba RWS "Biały Kamień", ul.Andersa 145
12.05.2004, godz. 17.00 - siedziba RWS "Sobięcin", ul.E.Plater 1
13.05.2004, godz. 17.00 - siedziba RWS "Nowe Miasto", ul.Piłsudskiego 78
13.05.2004, godz. 17.00 - siedziba RWS "Rusinowa", ul.Osiedle Górnicze 42

Poza organizowanymi spotkaniami mieszkańcy mogą kierować do Rady Miejskiej (Ratusz pokój 24, telefon 6655162) uwagi, wnioski i pytania dot. zamierzeń będących przedmiotem konsultacji i ewentualnych propozycji zmian w projekcie Statutu.
Po zakończeniu kampanii konsultacyjnej - w dniu 23 maja 2004 roku w godzinach od 8oo do 18oo odbędzie się głosowanie w siedzibach dotychczasowych Rad Wspólnot Samorządowych celem uzyskania opinii dotyczącej utworzenia jednostek pomocniczych. W głosowaniu mają prawo brać udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy Wałbrzycha.
Głosowanie przeprowadzą powołane w tym celu Zespoły Konsultacyjne.

Siedziby obwodowych zespołów konsultacyjnych podane zostaną do wiadomości mieszkańców w obwieszczeniach, które będą rozplakatowane na terenie Wałbrzycha.

 

Ewa Frąckowiak
Rzecznik Prasowy Prezydenta Wałbrzycha
Tel. 66 55 189, 602 72 58 31
Fax. 66 55 118


 

KOMENTARZE:


DODAJ SWÓJ KOMENTARZ:

Nick:  
Email:  
Treść:  

Urząd Miejski w Wałbrzychu zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia komentarza, który zawiera treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub w inny sposób rażąco naruszające zasady współżycia społecznego.

 

do góry  |