Wiadomości z miasta

  STRONA GŁÓWNA  •  AKTUALNOŚCI  •  Wybrana informacja 
Wyniki przetargu na komunikację w Wałbrzychu ogłoszone

22.11.2012

  
Zamawiający - Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu informuje, że w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Świadczenie usług przewozowych w zakresie regularnego przewozu osób na liniach komunikacyjnych miejskich na terenie Wałbrzycha oraz na liniach komunikacyjnych miejskich łączących Wałbrzych i Gminy sąsiednie, z którymi zawarto porozumienie
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego” wybrano ofertę nr 6 złożoną przez Śląskie Konsorcjum Autobusowe. Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą w końcowym kryterium ceny.

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena zł. brutto

1

Veolia Transport sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń

240.084.000,00

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o.
ul. Chełmońskiego 33, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

259.372.800,00

3

Miejski Zakład  Usług Komunalnych sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych

293.436.000,00

4

Konsorcjum:
Lider - Dolnośląskie Linie Autobusowe sp. z o.o. 
ul. Długosza 60, 51-162 Wrocław
Członek - „Meteor” sp. z o.o.
ul. Farna 2, 43-600 Jaworzno

306.568.800,00

5

Mobilis sp. z o.o. 
Mościska 4a, 05-080 Izabelin

249.112.800,00

6

Śląskie Konsorcjum Autobusowe
Lider - Nowak Transport Benedykt Nowak
ul. 3 Maja 57, 42-622 Świerklaniec 
Członek - LZ Apolinary Lazar, Marcin Lazar spółka jawna 
ul. Główna 155a, 42-625 Zendek
Członek - TRANSGÓR SA 
ul. Fabryczna 7a, 41-404 Mysłowice
Członek - P.P.U.H. Kłosok Andrzej Kłosok 
ul. Gajowa 62, 44-240 Żory
Członek - ASKA Joanna Kałek
ul. Jarzębinowa 58, 44-200 Żory 
Członek - Usługi Transportowe Krzysztof Pawelec 
Biechów 93b, 28-133 Pacanów

234.748.800,00

10 dni jest na wniesienie ewentualnych odwołań. W przypadku ich braku umowa
z wykonawcą zostanie podpisana 3 grudnia br.

Do 28 grudnia usługi przewozowe wykonuje Miejski Zakład Usług Komunalnych. Nowy przewoźnik rozpocznie pracę 29 grudnia 2012 roku

 

 


 

 

do góry  |