Informacje teleadresowe

  STRONA GŁÓWNA  •  URZĄD MIEJSKI  •  Informacje teleadresowe  •  Informacje ogólne
Informacje ogólne

GODZINY URZĘDOWANIA 

 • Poniedziałek, Środa, Czwartek od 7:30 do 15:30
 • Wtorek od 7:30 do 16:30
 • Piątek od 7:30 do 14:30

 


URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU
Pl. Magistracki 1

58-300 Wałbrzych

tel. (74) 665-51-00
fax. (74) 665-51-18

E-MAIL: um@walbrzych.eu
INTERNET:
www.walbrzych.eu

 
W placówce mieści się:

 • Prezydent Wałbrzycha
 • Biuro Prezydenta
 • Zastępca Prezydenta Wałbrzycha
 • Skarbnik Miasta
 • Sekretarz Miasta
 • Przewodnicząca Rady Miejskiej
 • Biuro Prawne
 • Biuro Marketingu i Promocji Miasta
 • Biuro Windykacji
 • Biuro Rady Miejskiej
 • Biuro Organizacyjne
 • Biuro Transportu i Ruchu Drogowego
 • Biuro Spraw Pracowniczych
 • Biuro Budżetu
 • Biuro Finansowe
 • Samodzielne Stanowiska ds. Inwentaryzacji
 • Centrala telefoniczna
 • Biuro Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych,
 • Audytor Wewnętrzny
 • Samodzielne stanowisko ds. kontroli

 


URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU 
ul. Kopernika 2 

58-300 Wałbrzych 

W placówce mieści się:

 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
 • Biuro Informatyki
 • Miejski Rzecznik Konsumentów
 • Biuro Infrastruktury Komunalnej
 • Biuro Lokalowe
 • Biuro Gospodarki Nieruchomościami
 • Biuro Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
 • Biuro Administracji Architektoniczno - Budowlanej
 • Biuro Inwestycji
 • Biuro ds. Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia
 • Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Biuro Księgowości Podatkowej
 • Biuro Dochodów Niepodatkowych
 • Biuro Edukacji i Wychowania
 • Biuro Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego

URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU 
ul. Matejki 1 

58-300 Wałbrzych 

W placówce mieści się:

 • Straż Miejska
 • Biuro Obsługi Jednostek Gminy
 • Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU 
ul. Matejki 2 

58-300 Wałbrzych 

W placówce mieści się:

 • Biuro Geodezji Kartografii i Katastru Nieruchomości
 • Biuro Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa

URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU
ul. Sienkiewicza 6-8
58-300 Wałbrzych

W placówce mieści się:

 • Biuro Obsługi Klienta
 • Biuro Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Al. Wyzwolenia 24
58-300 Wałbrzych

W placówce mieści się:

 • Biuro Komunikacji

Urząd Miejski w Wałbrzychu
ul. Limanowskiego 9
58-300 Wałbrzych

W placówce mieści się:

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

GODZINY URZĘDOWANIA

 • Poniedziałek, Środa, Czwartek od 7:30 do 15:30

 • Wtorek od 7:30 do 16:30

 • Piątek od 7:30 do 14:30

BIURO OBSŁUGI KLIENTA – od poniedziałku do piątku od 7.30 do 16.30

 

 

 

do góry  |