Na tej stronie można zapoznać się z aktami prawnymi, które aktualnie podlegają konsultacjom.
Dostęp do danego aktu prawnego można uzyskać klikająć "Pobierz projekt". Wciśnięcie przycisku spowoduje pobranie dokumentu w formacie PDF.
Rozpoczęcie konsultacji Zakończenie konsultacji Konsultowany akt Funkcje
2018-10-16 00:00:00 2018-10-29 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2019 rok