Na tej stronie można zapoznać się z aktami prawnymi, które aktualnie podlegają konsultacjom.
Dostęp do danego aktu prawnego można uzyskać klikająć "Pobierz projekt". Wciśnięcie przycisku spowoduje pobranie dokumentu w formacie PDF.
Rozpoczęcie konsultacji Zakończenie konsultacji Konsultowany akt Funkcje
2018-08-17 00:00:00 2018-08-30 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – w rejonie ulicy Orkana i drogi na Pogorzałę w Wałbrzychu
2018-08-17 00:00:00 2018-08-30 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany Uchwały Nr III/15/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Etap III w Wałbrzychu