• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Ludomira, Makarego i Wiliany
piątek, 28 lutego 2020
Dotacja do wymiany pieca – GRANTY

Jeden z ostatnich konkursów na dofinansowanie zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 został rozstrzygnięty. Nasze miasto będzie parterem w projekcie pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, w skład którego wpisało się 15 gmin naszego regionu a rekomendowana kwota dofinansowania wynosi ponad 14 milionów złotych.

Gminy biorące udział w projekcie to: Gmina Miasto Świdnica jako lider oraz czternastu partnerów którymi są: Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Marcinowice, Gmina Mieroszów, Gmina Nowa Ruda, Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Strzegom, Gmina Świebodzice, Gmina Świdnica, Gmina Walim, Gmina Wałbrzych i Gmina Żarów.

W ramach przedsięwzięcia możliwe będzie dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych (np. wymiana kotła, instalacji grzewczej) w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych własnościowych w budynkach wielorodzinnych. Przewiduje się, że na ten cel mieszkańcy będą mogli otrzymać dotację w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych na zmianę źródeł ogrzewania, w maksymalnej wysokości 25 tys. zł dla budynku jednorodzinnego i 10 tys. zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym (z wyłączeniem najemców). Wartości te mogą ulec zmianie.

Otrzymane wsparcie (granty) można przeznaczyć na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na:

a) podłączenie do sieci ciepłowniczej,
b) instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła),
c) instalację kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe,
d) ogrzewanie elektryczne (kable / maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.), pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE.

Warunkiem wstępnym realizacji inwestycji jest sporządzenie audytu energetycznego lub uproszczonego audytu energetycznego zgodnie z metodologią wskazaną przez Instytucję Organizującą Konkurs (metodologia uproszczonego audytu - załącznik nr 7 – link poniżej). Powyższy audyt ma na celu właściwą ocenę potrzeb i metod osiągnięcia oszczędności energii i redukcji emisji w sposób opłacalny.

W chwili obecnej gromadzone są dokumenty w celu podpisania ostatecznej umowy z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej. Na początku przyszłego roku będziemy informować o miejscu i godzinach działania punktu konsultacyjnego dla tych mieszkańców, którzy wcześniej wyrazili chęć uczestnictwa w programie oraz pozostałych osób, które będą chciały złożyć wniosek o dofinansowanie.

Link do strony dotyczącej ww. programu: http://www.ipaw.walbrzych.eu/skorzystaj-z-programu/ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/poddzialanie-3-3-4-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-zit-aw-typ-3-3-e-modernizacja-systemow-grzewczych-i-odnawialne-zrodla-energii-proj/

Link do załącznika nr 7 dotyczącego metodologii uproszczonego audytu: http://www.ipaw.walbrzych.eu/wp-content/uploads/2018/11/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-7-do-Regulaminu-konkursu-Metodologia-audytu-uproszczonego.pdf

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter