• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Kamili, Kamila i Marcelego
wtorek, 14 lipca 2020
Dotacja do wymiany pieca – GRANTY

UWAGA! Zmiany w Ogłoszeniu o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla terenu Gminy Miasta Wałbrzych.

Pliki do pobrania:


Dotacje do wymiany pieca

Dotacje do wymiany pieca
 
Gmina Miasto Świdnica jako lider projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielenie grantów dla obszaru obejmującego teren Gminy Miasto Wałbrzych dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze Mieszkaniowym – ZIT AW”. Projekt zakłada dofinansowanie przedsięwzięć polegających na trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpienie go ogrzewaniem ekologicznym. Wysokość dofinansowania to 70% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 10 tys. zł dla mieszkań i 25 tys. zł dla domów jednorodzinnych.

Uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są :

  • osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach jednorodzinnych,
  • osoby fizyczne będące właścicielami mieszkań w domach wielorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe (jedynie w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne).

 
Termin składania wniosków o udzielenie grantów: od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.09.2020 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Miejski w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych - Biuro Obsługi Klienta

UWAGA!
O wyborze wniosków do dofinansowania nie decyduje kolejność zgłoszeń. Ponadto istnieje tylko jednokrotna możliwość uzupełnienia braków formalnych we wniosku.

Zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie zapraszamy do punktu kontaktowego działającego w:
Biurze Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu,
ul. Jana Matejki 2, 58-300 Wałbrzych, pok. 8
w okresie od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.
poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8.00-15.00,
wtorek 8.00 – 16.00, piątek 8.00 – 14.00
tel.: 74 648 85 47,
e-mail: wymianakotlow@um.walbrzych.pl

Wszelkie niezbędne dokumenty związane z projektem, tj. wzór umowy o powierzenie grantu, wzór wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami i instrukcją, wzór wniosku o wypłatę grantu, wzór weksla in blanco z deklaracją wekslową itp. dostępne są na stronie internetowej www.wymianakotlow.pl

Pliki do pobrania:


Informujemy, że ze względu na obecną sytuację epidemiczną w Polsce oraz wprowadzone ograniczenia w zakresie m.in. przemieszczania się i spotykania, realizacja projektu grantowego pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” zostaje zawieszona, a planowane rozpoczęcie naboru wniosków o udzielenie grantów w kwietniu br. - odwołane.

Niemniej jednak pragniemy Państwa zapewnić, iż realizacja projektu nie jest zagrożona i że dołożymy wszelkich starań aby rozpoczęcie naboru mogło odbyć się najwcześniej jak to możliwe, z zachowaniem bezpieczeństwa zarówno dla osób pracujących na rzecz realizacji projektu, jak i dla mieszkańców. Informujemy również, że dotychczasowe zasady udziału w projekcie nie ulegną zmianie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o śledzenie kolejnych komunikatów na stronie internetowej gminy. Na bieżąco będziemy Państwa informować o podejmowanych działaniach.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu pod numerem telefonu – 74 64 88 547.


Jeden z ostatnich konkursów na dofinansowanie zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 został rozstrzygnięty. Nasze miasto będzie parterem w projekcie pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, w skład którego wpisało się 15 gmin naszego regionu a rekomendowana kwota dofinansowania wynosi ponad 14 milionów złotych.

Gminy biorące udział w projekcie to: Gmina Miasto Świdnica jako lider oraz czternastu partnerów którymi są: Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Marcinowice, Gmina Mieroszów, Gmina Nowa Ruda, Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Strzegom, Gmina Świebodzice, Gmina Świdnica, Gmina Walim, Gmina Wałbrzych i Gmina Żarów.

W ramach przedsięwzięcia możliwe będzie dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych (np. wymiana kotła, instalacji grzewczej) w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych własnościowych w budynkach wielorodzinnych. Przewiduje się, że na ten cel mieszkańcy będą mogli otrzymać dotację w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych na zmianę źródeł ogrzewania, w maksymalnej wysokości 25 tys. zł dla budynku jednorodzinnego i 10 tys. zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym (z wyłączeniem najemców). Wartości te mogą ulec zmianie.

Otrzymane wsparcie (granty) można przeznaczyć na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na:
a) podłączenie do sieci ciepłowniczej,
b) instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła),
c) instalację kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe,
d) ogrzewanie elektryczne (kable / maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.), pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE.

Warunkiem wstępnym realizacji inwestycji jest sporządzenie audytu energetycznego lub uproszczonego audytu energetycznego zgodnie z metodologią wskazaną przez Instytucję Organizującą Konkurs (metodologia uproszczonego audytu - załącznik nr 7 – link poniżej). Powyższy audyt ma na celu właściwą ocenę potrzeb i metod osiągnięcia oszczędności energii i redukcji emisji w sposób opłacalny.

W chwili obecnej gromadzone są dokumenty w celu podpisania ostatecznej umowy z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej. Na początku przyszłego roku będziemy informować o miejscu i godzinach działania punktu konsultacyjnego dla tych mieszkańców, którzy wcześniej wyrazili chęć uczestnictwa w programie oraz pozostałych osób, które będą chciały złożyć wniosek o dofinansowanie.

Link do strony dotyczącej ww. programu: https://ipaw.walbrzych.eu/skorzystaj-z-programu/ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/poddzialanie-3-3-4-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-zit-aw-typ-3-3-e-modernizacja-systemow-grzewczych-i-odnawialne-zrodla-energii-proj/

Link do załącznika nr 7 dotyczącego metodologii uproszczonego audytu: https://ipaw.walbrzych.eu/wp-content/uploads/2018/11/Za%c5%82%c4%85cznik-nr-7-do-Regulaminu-konkursu-Metodologia-audytu-uproszczonego.pdf

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter