• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Jakuba, Sławy i Wincentego
czwartek, 6 sierpnia 2020
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Wałbrzycha do 2020

Szanowni Państwo,

Urząd Miejski w Wałbrzychu rozpoczął proces formułowania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Wałbrzycha do 2020 roku. Konieczność opracowania nowego dokumentu strategicznego wynika z upływu okresu obowiązywania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Wałbrzycha do 2013, lecz również z konieczności określenia polityki rozwoju miasta dostosowanej do aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej. Strategia powinna być także spójna z wizją rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz nową polityką rozwoju prowadzoną na poziomie regionu, kraju oraz Unii Europejskiej.

Przyjęto, że proces sformułowania nowego dokumentu strategicznego prowadzony będzie metodą partycypacyjną, tj. z aktywnym udziałem lokalnych liderów, czyli osób dysponujących dużą wiedzą o problemach oraz potrzebach Wałbrzyszan i reprezentujących ważne, z punktu widzenia rozwoju Miasta, instytucje bądź podmioty gospodarcze.

Planuje się, że liderzy lokalni spotkają się ze sobą dwukrotnie podczas tzw. Forów strategicznych. Pierwsze z nich odbędzie się 10 lutego 2014 roku, a drugie w marcu br.

PLIK DO POBRANIA:

 

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter