• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Bogusława, Liwiusza i Tekli
środa, 23 września 2020
Wałbrzych w statystyce
STATYSTYKA
Powierzchnia km 2 85
Ludność (stan w dniu 31.XII.2019 r.) 111 356
z tego: mężczyźni 52 459

kobiety 58 897
urodzenia żywe
769
zgony
1 685
przyrost naturalny
-916
liczba zawartych małżeństw
429
Liczba studentów (łącznie z cudzoziemcami) stan w dniu 31.XII.2018 2 159
Liczba absolwentów (łącznie z cudzoziemcami), którzy uzyskali dyplomy ukończenia studiów wyższych w okresie 1 XII 2017 do 31 XII 2018r. 609
Stopa bezrobocia w % (stan w końcu czerwca 2020 r.) 6,0
Bezrobotni zarejestrowani w tysiącach (stan w końcu czerwca 2020 r.) 2,6
Mieszkania oddane do użytkowania w okresie styczeń - czerwiec 2020 r. 4
Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON (według sekcji PKD 2007) (stan w końcu czerwca 2020 r.) 13 798
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (stan w końcu czerwca 2020 r.) 7 945

Miasto w statystyce

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter